Bilgi Toplumu Hizmetleri

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİMİZ

Şeffaflık politikamız gereği firmamız ve iştiraklerimize ait bilgi ve belgeler ile yönetim kararları bu sayfadan yayınlanacaktır.
Bilgi Toplumu
ImanGM| Photography| 5 Comments

Geçmişten günümüze toplumların gücü farklı kaynaklara dayanmıştır. Özellikle sanayi toplumu kavramı sanayileşmeye dayalı üretimi temel almış ve bunun çerçevesinde uzun yıllar varlığını sürdürmüştür. Sanayi toplumundan sonraki süreçte ise temel üretim ve güç faktörü bilgi olmuş bu bağlamda bilgi toplumu olmak önemini giderek artırmıştır.

Yeni Ticaret Kanunu Kapsamında şirketlerin yükümlülükleri ;
MADDE 10 –
(1) Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir.
(2) Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada "bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı" şeklinde bir ibareye yer verilir.
(3) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.
(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.
(5) Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.
(6) Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerineuygun olarak işletilir.

Gerekli altyapının tamamlanmasının ardından firmamızla ilgili bilgiler ve MTHS hizmeti linkleri bu sayfada yayınlanacaktır.

Bilgi Talepleri

  1. Firmamızla İlgili Bilgi Talebiniz

    Firmamıza dair bilgi toplumu gereği öğrenmek istediğiniz bilgileri alttaki form aracılığıyla bize iletebilirsiniz?

Bilgi Talep Formu