Çevre Bilincimiz

ÇEVRE BİLİNCİMİZ

Doğal kaynaklarımız; dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle her geçen gün azalmaktadır. Kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır. Bu nedenle değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir.

Doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu; cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, sınıflandırılıp geri dönüşüm sanayisine sevk edilmesi; doğal kaynaklarımızın daha az kullanımına, atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için gerekli olan alan ve enerjinin tasarrufuna ve ülke ekonomisine pozitif bir etki sağlamaktadır.
Çevre Bilincimiz
Toplumsal Sorumluluk| Çevre Bilinci| Genel

Erguvan Limited olarak amacımız, üretim ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip kontrol altında tutmaktır.

Doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve verimli kullanılması bilinciyle, projeler ve sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Böylelikle sürdürülebilir başarının elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, çevre ve doğal kaynakları korumayı dikkate alan üretim yöntemlerini kullanıyoruz.

Değerli İş Ortaklarımız,
Ürünlerimizi sunarken kullanmış olduğumuz ambalajların geri dönüşümü için ambalajların özelliklerine göre (kâğıt, cam, plastik, vb.) kaynağında sınıflandırılarak size en yakınambalaj atığı toplama noktalarına ulaştırmanız yeterli olacaktır. Eğer sizlere yakın ambalaj atığı toplama noktaları yoksa ve belediyenizin bu yönde bir çalışması mevcut değilse belediyenize başvuruda bulunabilirsiniz. Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği kapsamında il, ilçe ve ilk kademe belediyeleri, ambalaj atıklarınızın ayrı toplanması konusunda yönetim planı hazırlamak ve atıklarınızı toplamak veya toplattırmak ile yükümlüdür.

Bu noktada; kullanım sonucu meydana gelen (cam,plastik, kâğıt, metal, ahşap) atıklarınızı kaynağında sınıflandırdıktan sonra size en yakın Lisanslı Geri Dönüşüm firmalarına vermeniz uygun olacaktır.Lisanslı Geri Dönüşüm firmalarına, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığına ait linkten http://atikyonetimi.cevreorman.gov.tr ulaşabilirsiniz. Ayrıca firmamız Çevre Yönetim Birimi’ni arayarak arkadaşlarımızdan gerekli desteği alabilirsiniz. (cevre@erguvan.limited)