İK Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın verimliliğini ve üretkenliğini en üst seviyeye çıkarmak için insan kaynakları sistemlerini ve süreçlerini geliştirmek ve uygulanmalarını sağlamak amacıyla İK bölümümüz faaliyet göstermektedir.
İK Politikamız
İnsan Kaynakları| İK Politikamız| İşe Alım Süreçleri

Erguvan Limited Firma ve İştiraklerinde işe alım ve personel yönetimini kendi bünyemizde bulunan İnsan Kaynakları bölümümüz yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Prensiplerimiz


Şirket ve çalışanların beklentilerini öngörmek.
Yaratıcı olmak
Adil olmak
Dürüstçe çalışmak
İstikrarlı olmak
Gülümsemek
Örnek teşkil etmek
Tecrübeyi paylaşmak
Çalışanları teşvik etmek
En iyi uygulamaları belirlemek ve uygulanmalarını sağlamak
Çalışanların ortak hedefleri iyice anlamalarını sağlamak
Çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri için fırsat tanımak
İlişkilerimiz için daha iyi bir çevre sağlamaya katkılarımızı arttırmak
Yerel ve uluslar arası kanunlara uygun olarak çalışmak
Performans kültürü yaratmak
Dışa dönük bir organizasyon olmak için şeffaflık sağlamak
Çalışanların iş güvenliği ve sağlıklarına azami önceliği vermek
Çevreye karşı duyarlı bir organizasyon olmak
Kanunlar ve etik kurallarına uygun çalışmak
Kişisel başarının yanı sıra takım oyununu da teşvik etmek
"kimin yaptığı" yerine "işin yapılması" fikrinin daha önemli olduğunu ortaya koymak

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz


İşe Alım
İşe alım süreci, işgücü gereksinimleri doğrultusunda Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülür. Tüm görevlerle ilgili yetki ve sorumluluklar ve her pozisyona uygun personel profilleri ve göreve uygunluk için kriterler Görev Tanımlarında belirtilmiştir. Personel seçimi yapılırken ilgili pozisyon için yapılmış bu tanımlar göz önünde tutulur.
Oryantasyon
İşe yeni başlayan personelimizin, firma kültürüne ve işe kısa sürede uyum göstermesi için yapılan faaliyetler oryantasyon programının konusunu oluşturur. “Oryantasyon Programı”nın amacı, yeni çalışanın işe alışma dönemini ve DİA Holding’e adaptasyonunu sistematik bir planlama ile gerçekleştirmekti
Eğitim ve Geliştirme
Çalışanların İş Tanımları’na dayalı olarak mevcut ve ileride duyulabilecek eğitimleri ve çalışanların var olan işleri en iyi şekilde yapmaları ve ileride düşünülen görevlere hazır olmaları için gereklilikleri belirlemek amacı ile Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından eğitim ihtiyaçları saptanır. İhtiyacın saptanmasında ana prensip, bir görevi yapan personelin sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumlar ile sahip olduğu nitelikler arasındaki farkın belirlenmesidir.
Performans Değerlendirme
Performans değerlendirmesi, çalışanlarımızın kendi başarı hedeflerinin yön ve düzeyini belirlemesi ve belirtmesi konusunda fırsat yaratmak, beklentilerinin belirlenerek kuruma bağlılıklarının artırılmasını sağlamak ve motivasyonlarını artırarak işgücü verimliliğinin artmasına yardımcı olmak, eğitim ve geliştirme program ihtiyaçlarının belirlenmesine temel oluşturmak ve kariyer (terfi, atama) planlamasına katkıda bulunmak amacı ile yapılır.
Kariyer
Faaliyetlerine 2007 yılında başlayan Erguvan Limited çalışma alanlarındaki yatırımlarına büyüyerek devam etmektedir. Uluslararası rekabet ortamında, yeni yatırımlarımızla büyüyerek güçlenmenin kurumsallaşma ile mümkün olacağının bilinciyle kısa zamanda yakalamış olduğumuz başarı, göstermiş olduğumuz bu ilerleme, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın değerli katkılarının doğal bir sonucudur. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda önemli rol oynayan, sağlam altyapımızın, vizyonumuzun ve özveri ile çalışan profesyonel Erguvan Limited çalışanları arasında siz de yer almak isterseniz www.kariyer.net adresinden açık pozisyonlarımıza başvuru yapabilir ya da İş Başvuru Formları sayfamızda bulunan Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz. Yapılan tüm başvurular gizlilik esasına uygun olarak değerlendirilecektir.